writter-image
Durga Gautam

Durga Gautam Related

Oh, What you Cruel Time
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Is This Fair?
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

To The Haters
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Fresher Challenges
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

The Fear of Writing
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Undisciplined DI's
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Digital Divide
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Modern Education and Civilization
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

Obsession
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १६ गते

The Anarchy of BANDA
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Middle Class Woes
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

In Thy Waiting
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

My Dreams
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Waiting
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

The Hound of Music
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Life and Death
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Positive Thinking
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Now or Never
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Growing Indiscipline in Roads
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Chasing Metro Dreams
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Breaking the Barriers
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

Why Is It So?
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज १३ गते

मनैदेखि खोजे
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

छोराको उमेर
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

कहिले भाग्छ​ ड​र
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

सुस्ताएको मेरो श​ह​र
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

के नै हुन्छ​ र​
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

म​न
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ६ गते

डाय​री
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ५ गते

अल्लारे
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ५ गते

भिन्ना भिन्नै
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ५ गते

फ​रेबी त्यो चाल​ले तिम्रो ब​द्नाम
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ५ गते

आज​को ग​ज​ल्
feather iconप्रकाशन मिती: २०७७ असोज ५ गते

BOOKSView All

अल्टिमेट आकाश

अल्टिमेट आकाश

लेखक : Santosh Lamichhane

मिती : November, 2018

भावनाको तरेलीमा

भावनाको तरेलीमा

लेखक : एन. पी. खतिवडा

मिती : 2016

मुना मदन

मुना मदन

लेखक : Laxmi Prasad Devkota

मिती : Evergreen

चामल खानेहरू र चौलानी पिउनेहरू

चामल खानेहरू र चौलानी पिउनेहरू

लेखक : Santosh Lamichhane

मिती : September, 2015

hanger image top border

BOOKSView All

अल्टिमेट आकाश

अल्टिमेट आकाश

लेखक : Santosh Lamichhane

प्रकाशन: November, 2018

बितरक : Samakalin Sahitya Pratisthan

भावनाको तरेलीमा

भावनाको तरेलीमा

लेखक : एन. पी. खतिवडा

प्रकाशन: 2016